Description

Postizanje ravnoteže između posla i porodičnog života zauzima centralno mjesto u okviru principa i ciljeva promovisanja ravnopravnih mogućnosti. Pojam ravnoteže između posla i porodice odnosi se na dvostruku odgovornost za održavanje doma i porodice i obavljanje plaćenog posla, što je uglavnom prepušteno ženama zbog materinstva i rodne podjele rada.

Additional notes and information

Ova situacija je važna odrednica rodnih nejednakosti među spolovima i nejednakosti među ženama. Sukob između ovih porodičnih obaveza i zahtjeva posla značajno doprinosi nepovoljnom položaju žena na tržištu rada i sporom napredovanju ka jednakim mogućnostima i jednakom tretmanu žena i muškaraca pri zapošljavanju.