Description

responsabbiltà doppja li tieħu ħsieb id-dar u l-familja u tagħmel xogħol bi ħlas

Additional notes and information

Il-kisba ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja hija ċentrali għall-prinċipju u għall-objettivi tal-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs. Il-maternità u t-tqassim tax-xogħol skont is-sess ipoġġi din ir-responsabbiltà primarjament fuq in-nisa. Din is-sitwazzjoni hija fattur determinanti importanti tal-inugwaljanzi bejn is-sessi li teżisti bejn is-sessi u tal-inugwaljanzi fost in-nisa. Il-konflitt bejn dawn ir-responsabbiltajiet tal-familja u d-domandi tax-xogħol jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-iżvantaġġ tan-nisa fis-suq tax-xogħol u tal-progress bil-mod lejn opportunitajiet indaqs u trattament indaqs tan-nisa u l-irġiel fil-qasam tal-impjiegi