Description

dubbelt ansvar för att upprätthålla hemmet och familjen samt att utföra betalt arbete

Additional notes and information

Uppnående av balans mellan arbete och familjeliv är centralt för principen och målen med att främja lika möjligheter. Moderskap och könsdelningen av arbetsplatser innebär att detta ansvar främst läggs på kvinnor. Denna situation är en viktig avgörande faktor för könsbaserad ojämlikhet mellan könen och ojämlikhet bland kvinnor. Konflikter mellan familjeansvar och arbetskrav bidrar väsentligt till kvinnors missgynnade ställning på arbetsmarknaden och den långsamma processen mot lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbete.