Description

dubla responsabilitate de menținere a echilibrului între casă și familie și munca plătită

Additional notes and information

Echilibrarea vieții profesionale cu viața de familie este un aspect central al principiului și obiectivelor promovării egalității de șanse. Maternitatea și diviziunea de gen a muncii fac ca responsabilitatea obţinerii acestui echilibru să revină în principal femeilor. Această situație este un factor determinant al inegalităților pe bază de gen dintre sexe și a inegalităților dintre femei. Conflictul dintre responsabilitățile familiale și cerințele muncii contribuie substanțial la dezavantajarea femeilor pe piața muncii și la un progres mai lent către egalitatea de tratament și de șanse pentru femei și bărbați la locurile de muncă.