Description

Igas vanuses naise karjäärivõimalus, kui ta hakkab teatud valdkonnas tegutsevat ettevõtet juhtima

Additional notes and information

Kuigi Euroopas on rohkem naisi kui mehi, moodustavad naisettevõtjad vaid ühe kolmandiku kõikidest endale tööd pakkuvast inimesest. Mõned lisategurid (nagu töö ja pereelu ühitamine) muudavad ettevõtluse naiste jaoks vähem atraktiivseks kui meeste jaoks. Kui naised juhivad ettevõtet, siis võib neil tekkida probleeme juurdepääsuga finantseeringutele, teabele, koolitustele ja juurdepääsuga võrgustikesse.