Description

poklicna možnost za ženske vseh starosti, pri kateri gre za ustanovitev in opravljanje specifične dejavnosti vodenja podjetja

Additional notes and information

Čeprav je v Evropi več žensk kot moških, predstavljajo podjetnice zgolj eno tretjino samozaposlenih v EU. Zaradi nekaterih dodatnih dejavnikov (kot je usklajevanje dela in družine) je podjetništvo manj privlačna možnost za ženske kot za moške. Ko ženske ustanavljajo in vodijo podjetje, se spoprijemajo tudi z izzivi, kot so dostop do finančnih sredstev, dostop do informacij, usposabljanje in dostop do poslovnih mrež.