Description

profesní možnost pro ženy jakéhokoli věku spočívající v zahájení a vykonávání samostatné podnikatelské činnosti

Additional notes and information

Přestože v Evropě žije více žen než mužů, podnikající ženy tvoří v EU pouze třetinu osob samostatně výdělečně činných. Podnikání je pro ženy méně přitažlivou volbou než pro muže kvůli některým dalším faktorům (například kvůli sladění podnikání s rodinou). Při zakládání a vedení vlastní živnosti nebo podniku ženy rovněž čelí potížím, jako je přístup k finančním prostředkům, informacím, odborné přípravě a k sítím pro účely podnikání.