Description

Кариерна възможност за жени от всички възрасти, която включва поемането и извършването на специфична дейност, свързана с управлението на предприятие.

Additional notes and information

Макар че в Европа има повече жени, отколкото мъже, жените предприемачи представляват едва една трета от самостоятелно наетите лица в ЕС. Има и някои допълнителни фактори (като например съвместяване на бизнеса и семейството), които правят предприемачеството по-малко привлекателна възможност за жените, отколкото за мъжете. При създаване и управляване на бизнес жените срещат също предизвикателства, като например достъп до финансиране, до информация, обучение и до мрежи за бизнес цели.