Description

għażla ta’ karriera għal nisa ta’ kull età, li tinvolvi l-bidu u t-twettiq ta’ attività speċifika tat-tmexxija ta’ intrapriża

Additional notes and information

Minkejja li fl-Ewropa hemm aktar nisa milli rġiel, l-intraprendituri nisa jirrappreżentaw terz biss tal-persuni li jaħdmu għal rashom fl-UE. Hemm xi fatturi addizzjonali (bħar-rikonċiljazzjoni tan-negozju u l-familja) li jagħmlu l-intraprenditorija għażla inqas attraenti għan-nisa milli għall-irġiel. Meta jwaqqfu u jmexxu negozju, in-nisa jiffaċċjaw ukoll sfidi bħall-aċċess għall-finanzi, l-aċċess għall-informazzjoni, għat-taħriġ u l-aċċess għal netwerks għal skopijiet ta’ negozju.