Description

mundësi për karrierë për gratë e të gjitha moshave, duke përfshirë marrjen dhe kryerjen e aktivitetit specifik të drejtimit të një ndërmarrjeje

Additional notes and information

Edhe pse ka më shumë gra sesa burra në Europë, gratë sipërmarrëse përfaqësojnë vetëm një të tretën e të vetëpunësuarve në BE. Ekzistojnë disa faktorë shtesë (siç është balancimi i biznesit dhe familjes) që e bëjnë ndërmarrjen një mundësi më pak tërheqëse për gratë sesa për burrat. Kur krijojnë dhe drejtojnë një biznes, gratë gjithashtu përballen me sfida të tilla si qasja në financa, qasja në informacion, trajnimi dhe qasja në rrjete për qëllime biznesi.