Description

su savo įmonės įsteigimu ir jos valdymu susijusi karjeros galimybė visų amžiaus grupių moterims