Description

kariérna možnosť pre ženy všetkých vekových kategórií, ktorá zahŕňa založenie a vykonávanie špecifickej činnosti súvisiacej s riadením podniku

Additional notes and information

Hoci v Európe žije viac žien ako mužov, ženy-podnikateľky predstavujú iba tretinu samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ. Existujú niektoré ďalšie faktory (napríklad zosúladenie podnikania a rodiny), ktoré robia z podnikania menej príťažlivú voľbu pre ženy ako pre mužov. Pri zakladaní a riadení podniku čelia ženy aj problémom, ako je prístup k financiám, informáciám, odborná príprava a prístup k sieťam na obchodné účely.