Description

Женско предузетништво односи се на могућност каријере за жене свих узраста, у шта спадају преузимање и обављање специфичне активности руковођења предузећем.

Additional notes and information

Иако у Европи има више жена него мушкараца, жене предузетнице представљају само трећину самозапослених у ЕУ. Постоје неки додатни фактори (попут постизања баланса посла и породице) који предузетништво чине мање привлачном опцијом за жене него за мушкарце. Приликом оснивања и вођења предузећа, жене се такође суочавају са изазовима као што су приступ финансијама, приступ информацијама, обука и приступ мрежама у пословне сврхе.