Description

rogha gairme do mhná de gach aois, a chiallaíonn an ghníomhaíocht shonrach a bhaineann le fiontar a thosú agus a dhéanamh

Additional notes and information

Cé go bhfuil níos mó ban ann ná fir san Eoraip, níl fiontraithe mná ach mar an tríú cuid de na daoine féinfhostaithe san AE. Tá roinnt tosca breise ann (amhail cúrsaí gnó agus teaghlaigh a réiteach) a fhágann nach bhfuil fiontraíocht chomh tarraingteach mar rogha do mhná ná d'fhir. Nuair a bhíonn gnó á bhunú agus á reáchtáil, tá dúshláin ag mná freisin ar nós rochtain ar airgead, rochtain ar fhaisnéis, oiliúint agus rochtain ar líonraí chun críocha gnó.