Description

Naiset, lapset ja henkilöt, jotka kuuluvat tai joiden katsotaan kuuluvan ryhmään, joka on haavoittuvassa asemassa tai syrjäytynyt

Additional notes and information

Termiä käytetään usein merkitsemään samaa kuin huono-osainen ryhmä". Stereotyyppinen näkemys, jonka mukaan "riskialttius" on naisille ominainen piirre, peittää alleen sen tosiasian, että stereotyyppiset sukupuoliroolit ja asenteet ja niiden syrjivä vaikutus naisiin, mitä pidetään yllä sellaisten valtion toimenpiteiden puuttumisella tai laiminlyönnillä, joilla niihin voitaisiin puuttua tehokkaasti, luo naisille haittoja, jotka voivat lisätä riskiä, että he altistuvat syrjinnälle, myös väkivallalle. Siksi termiä "riskiryhmä" ei suositella, ja sen sijaan pitäisi käyttää termiä "huono-osainen ryhmä".