Description

ženske, otroci in osebe, ki pripadajo skupini, ki je v neugodnem položaju ali odrinjena na rob družbe, oz., ki se jih prišteva v tako skupino

Additional notes and information

Izraz se pogosto uporablja zamenljivo z izrazom „prikrajšana skupina“. Stereotipni predsodek, da je „ranljivost“ neločljiva značilnost žensk, zakriva dejstvo, da stereotipne spolne vloge in stališča ter njihov diskriminatorni učinek na ženske, ki se ga ohranja zaradi odsotnosti/opuščanja dejanj, s katerimi bi jih država učinkovito obravnavala, postavlja ženske v neugodne položaje, kar ženske bolj izpostavlja tveganju, da postanejo ranljive za diskriminacijo, vključno z nasiljem. Zato izraz „ranljiva skupina“ ni priporočljiv in je bolje, da se namesto tega uporablja „prikrajšana skupina“.