Description

sievietes, bērni un personas, kuras pieder vai kas šķietami pieder grupai, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā vai ir marginalizēta

Additional notes and information

Terminu bieži vien izmanto pārmaiņus ar terminu “neizdevīgā stāvoklī esoša grupa”. Stereotipisks priekšstats, ka “neaizsargātība” ir sievietēm raksturīga īpašība, slēpj faktu, ka stereotipiskās dzimšu lomas un attieksmes, kā arī to diskriminējošā ietekme uz sievietēm, ko veicina valstu rīcības trūkums šī jautājuma risināšanā, rada neizdevīgu situāciju sievietēm, un tas var paaugstināt risku kļūt neaizsargātām pret diskrimināciju, tostarp vardarbību. Tāpēc termins “neaizsargāta grupa” nav ieteicams, un tā vietā būtu jāizmanto termins “neizdevīgā stāvoklī esoša grupa”.