Description

Жене, деца и особе које припадају или се сматра да припадају групама које су у неповољном положају или маргинализоване, често се називају рањивим групама. Видети такође: групе у неповољнијем положају

Additional notes and information

Термин „рањиве групеˮ често се користи наизменично са термином „групе у неповољном положајуˮ. Стереотипна предрасуда да је „рањивостˮ својствена карактеристика жена прикрива чињеницу да стереотипне родне улоге и ставови и њихов дискриминаторни утицај на жене, подржани недостатком активности/пропустима држава да се њима ефикасно баве, доводе жене у неповољан положај, што може резултирати повећаним ризиком да постану рањиве на дискриминацију, укључујући насиље. Стога се израз „рањиве групеˮ не препоручује, а уместо њега треба користити „групе у неповољном положајуˮ.