Description

moterys, vaikai ir asmenys, priklausantys arba laikomi priklausančiais grupei, kuri yra nepalankioje padėtyje arba marginalizuota

Additional notes and information

Terminas dažnai vartojamas pakaitomis su terminu „nepalankioje padėtyje esanti grupė“. Išankstinė stereotipinė nuostata, kad „pažeidžiamumas“ yra neatskiriama moterų savybė, daro nematomu faktą, kad stereotipiniai lyčių vaidmenys ir požiūriai bei diskriminacinis jų poveikis, kurį palaiko veiksmingų valstybės veiksmų trūkumas ir (arba) aplaidumas, moterims primeta nepalankią padėtį, kuri gali didinti riziką tapti labiau pažeidžiamomis dėl diskriminacijos, įskaitant smurtą. Todėl terminas „pažeidžiama grupė“ yra nerekomenduojamas, vietoje jo turėtų būti vartojama „nepalankioje padėtyje esanti grupė“.