Description

Жене, дјеца и особе које припадају или се сматра да припадају групама које су у неповољнијем положају или маргинализоване, често се називају рањивим групама. Термин „рањиве групе” често се користи наизмјенично са термином „групе у неповољнијем положају”. Стереотипна предрасуда да је „рањивост” својствена карактеристика жена прикрива чињеницу да стереотипне родне улоге и ставови и њихов дискриминаторни утицај на жене, подржани недостатком активности/пропустима држава да се њима ефикасно баве, доводе жене у неповољан положај, што може резултирати повећаним ризиком да постану рањиве на дискриминацију, укључујући насиље. Стога се израз „рањиве групе” не препоручује, а умјесто њега треба користити „групе у неповољнијем положају”.