Description

Personen die tot een groep behoren die zich in een kansarme positie bevindt of die gemarginaliseerd is, of waarvan wordt gedacht dat ze daartoe behoren

Additional notes and information

Term die vaak afwisselend wordt gebruikt met de term ‘kansarme groep’. Het stereotiepe vooroordeel dat ‘kwetsbaarheid’ een kenmerk is dat inherent is aan vrouwen, maskeert het feit dat stereotiepe genderrollen en houdingen en het discriminerende effect daarvan op vrouwen, wat nog eens wordt gevoed door de nalatigheid van de overheden om deze effectief aan te pakken, nadelen met zich meebrengen voor vrouwen, wat kan leiden tot een verhoogd risico vatbaar te worden voor discriminatie, met inbegrip van geweld. De term ‘kwetsbare groep’ wordt dan ook niet aanbevolen. In plaats daarvan zou ‘kansarme groep’ moeten worden gebruikt.