Description

Односи се на силовање, сексуално ропство, присилну проституцију, присилну трудноћу или прекид трудноће, принудна стерилизација, принудни брак, трговина људима када је почињена у ситуацијама сукоба у сврху сексуалног насиља / експлоатације и било који други облик сексуалног насиља сличне тежине почињеног над женама, мушкарцима, девојчицама или дечацима који је директно или индиректно повезан са сукоб.