Description

Tirreferi għal strupru, skjavitu' sesswali, prostituzzjoni furzata, tqala furzata, abort furzat, sterilizazzjoni infurzata, żwieġ furzat, traffikar tal-persuni meta jsir f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt bl-għan ta' vjolenza jew esplojtazzjoni sesswali u kwalunkwe forma oħra ta' vjolenza sesswali ta' gravita' komparibbli li jsir kontra nisa, rġiel, bniet jew subien li jkun b'mod dirett jew indirett marbut ma' kunflitt.