Description

се однесува на силување, сексуално ропство, присилна проституција, присилна бременост, присилен абортус, присилна стерилизација, присилен брак, трговија со луѓе извршена во состојба на конфликт заради сексуално насилство/експлоатација и секоја друга форма на сексуално насилство со споредлива сериозност, врз жени, мажи, девојчиња и момчиња, кое е директно или индиректно поврзано со конфликт