Description

Henviser til fx voldtægt, seksuelt slaveri, tvungen prostitution, tvangsgraviditet, tvungen abort, tvangssterilisering, tvangsægteskab, eller menneskehandel, når disse forbrydelser begås i konfliktsituationer med henblik på udnyttelse og enhver anden form for seksuel vold af sammenlignelig grovhed begået mod kvinder, mænd, piger eller drenge, der er direkte eller indirekte forbundet med en konflikt.