Description

oblika trgovine, katere tarča so ženske in deklice – zlasti, vendar ne izključno tiste, ki so v najbolj neugodnem položaju

Additional notes and information

Z ženskami in deklicami se navadno trguje z namenom spolnega in ekonomskega izkoriščanja, zlasti za prostitucijo in pornografijo, prisilno delo, vključno z delom v komercialnem kmetijstvu in gospodinjskim delom, za dogovorjene poroke ali „prodajo“ kot neveste, pridobiva se jih za udeležbo v sovražnostih in z njimi povezanimi nameni, kot so spolne storitve, prenašanje tovora in gospodinjenje v konfliktnih razmerah.
Izkušnje žensk in deklic s trgovino z ljudmi so drugačne od izkušenj moških in fantov. Medtem ko ženske in deklice nesorazmerno huje trpijo, pa moški, s katerimi se trguje, težje najdejo dostop do obstoječih programov za pomoč žrtvam. To zahteva vključitev načel enakosti spolov pri oblikovanju in izvajanju zakonodaje ter programov za preprečevanje trgovine z ljudmi.