Description

Inimkaubanduse vorm, mille sihtmärgiks on naised ja tüdrukud, eriti need, kes on kõige ebasoodsamas olukorras

Additional notes and information

Naiste ja tüdrukutega kaubitsetakse tavaliselt seksuaalse ja majandusliku ärakasutamise eesmärgil, eriti prostitutsiooni, pornograafia ja sunnitöö jaoks, sh töö põllumajanduses ja kodudes, korraldatud abielud või pruudiks „müümine“, relvakonfliktidesse saatmine seksuaalteenuste ja majapidamisülesannete jaoks. Naiste ja tüdrukute inimkaubanduse kogemused erinevad meeste ja poiste kogemustest. Naised ja tüdrukud kogevad erakordselt suuri kannatusi, kuid meestel on raske pääseda ohvriabi programmidesse. Siin on vaja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete lõimimist selliste seaduste ja programmide loomisse ja rakendamisse, mille eesmärk on ennetada inimkaubandust.