Description

forma obchodování, která je zaměřena na ženy a dívky, zejména na ty (nikoli však pouze), které se nacházejí v nejvíce znevýhodněném postavení

Additional notes and information

Ženy a dívky jsou zpravidla předmětem obchodování za účelem pohlavního a hospodářského vykořisťování, především prostituce a pornografie, nucené práce, včetně práce v komerčním zemědělství a práce v domácnosti, za účelem sjednaných sňatků, případně jsou „prodávány“ jako nevěsty, najímány znepřátelenými stranami v konfliktech pro účely související s konfliktem nebo pro poskytování sexuálních služeb, přepravy či práce v domácnostech. Zkušenosti žen a dívek s obchodováním se liší od zkušeností mužů a chlapců. Ženy a dívky zpravidla trpí neporovnatelně těžšími důsledky obchodování, zatímco pro muže, kteří se stali předmětem obchodování, je obtížné zapojit se do stávajících programů na pomoc obětem. Proto je třeba do vytváření a uplatňování právních předpisů a programů zaměřených na prevenci obchodování s lidmi zahrnout zásady genderové rovnosti.