Description

cilvēku tirdzniecības veids, kura mērķis ir sievietes un meitenes, jo īpaši cita starpā sievietes un meitenes, kas atrodas visneizdevīgākajos stāvokļos

Additional notes and information

Sievietes un meitenes parasti tirgo, lai izmantotu seksuāli un ekonomiski, jo īpaši prostitūcijā un pornogrāfijā, piespiedu darbā, tostarp darbā komerciālajā lauksaimniecībā un mājsaimniecības darbā, norunātās laulībās vai lai “pārdotu” kā līgavas, nolīgtu dalībai karadarbībā, un tādiem saistītiem nolūkiem kā seksuāli pakalpojumi, pārvadāšanas un mājsaimnieciskas funkcijas konfliktu situācijās. Sieviešu un meiteņu pieredze tirdzniecībā atšķiras no vīriešu un zēnu pieredzes. Uz sievietēm un meitenēm tas atstāj nesamērīgi lielu ietekmi, savukārt tirdzniecībā iesaistītajiem vīriešiem ir grūti piekļūt pastāvošajām upuru aizsardzības programmām. Nepieciešams iekļaut dzimumu līdztiesības principus tādu tiesību aktu un programmu formulēšanā un īstenošanā, kuru mērķis ir novērst cilvēku tirdzniecību.