Description

forma handlu, która celuje w kobiety i dziewczęta – szczególnie, choć nie wyłącznie, te znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji

Additional notes and information

Kobiety i dziewczęta są zwykle sprzedawane w celu wykorzystywania seksualnego i ekonomicznego, zwłaszcza prostytucji i pornografii, pracy przymusowej, w tym pracy w komercyjnym rolnictwie oraz pracy domowej, małżeństw aranżowanych lub „sprzedaży” jako panny młode, naboru do udziału w konfliktach i podobnych celach jak usługi seksualne, transport oraz funkcje domowe w sytuacjach konfliktu. Doświadczenie handlu kobietami i dziewczętami różnią się od doświadczeń mężczyzn i chłopców. Jego wpływ na kobiety i dziewczęta jest nieproporcjonalnie większy, podczas gdy sprzedawani mężczyźni mają utrudniony dostęp do istniejących programów wspierania ofiar. Wymaga to włączenia zasady równości płci w formułowaniu i wdrażaniu prawodawstwa i programów zapobiegających handlowi ludźmi.