Description

nelegalios prekybos forma, nukreipta į moteris ir mergaites – ypač tas (bet ne tik jas), kurios yra labiausiai nepalankioje padėtyje

Additional notes and information

Moterys ir mergaitės paprastai parduodamos seksualinio ir ekonominio išnaudojimo tikslu, ypač siekiant įtraukti į prostituciją ir pornografiją, priverstiniam darbui, įskaitant darbą komercinėje žemdirbystėje ir darbą namuose, sutartines santuokas ar nuotakų „pardavimą", verbavimą dalyvauti karo veiksmuose ir susijusias reikmes, pavyzdžiui, seksualinių paslaugų, pervežimo ir tarnaičių funkcijas konfliktinėse situacijose. Moterų ir mergaičių patirtis prekybos žmonėmis atvejais skiriasi nuo vyrų ir berniukų. Moterys ir mergaitės patiria be galo didelį poveikį, o vyrams, tapusiems prekybos žmonėmis aukomis, sunku pasinaudoti esamomis pagalbos programomis. Todėl svarbu, kad lyčių lygybės principai būtų įtraukti formuluojant ir įgyvendinant įstatymus ir programas, skirtas prekybos žmonėmis prevencijai.