Description

Трговина женама и дјевојкама је облик трговине који циља жене и дјевојке – посебно, али не ограничавајући се на оне у најнеповољнијем положају. Женама и дјевојкама обично се тргује у сврху сексуалне и економске експлоатације, посебно проституције и порнографије, принудног рада, укључујући и рад у комерцијалној пољопривреди и обављање кућних послова, уговорене бракове или како би биле „продане” као невјесте, обучаване за учешће у непријатним ситуацијама и у сличне сврхе као што су сексуалне услуге, нелегални пренос и пратња у опасним ситуацијама.

Additional notes and information

Искуство жена и дјевојка везано за трговину људима различито је од искуства мушкараца и дјечака. Жене и дјевојке трпе несразмјерно теже посљедице, док мушкарци који су жртве трговине људима углавном тешко приступају постојећим програмима за помоћ жртвама. То захтијева укључивање принципа родне равноправности у формулисање и спровођење закона и програма који имају за циљ спречавање трговине људима.