Description

oblik trgovine u kojem se trguje ženama i djevojčicama, u pravilu, ali ne isključivo, onima u najnepovoljnijem položaju

Additional notes and information

Ženama i djevojčicama obično se trguje u svrhu seksualnog i ekonomskog iskorištavanja posebno u obliku prostitucije i pornografije, prisilnog rada, uključujući rad u komercijalnoj poljoprivredi i rad u kućanstvu, u dogovorenim brakovima ili tako što ih se prodaje kao nevjeste, kroz novačenje za sudjelovanje u neprijateljskom djelovanju i u slične svrhe poput seksualnih usluga, dostave i kućanskih poslova u okolnostima sukoba. Iskustva žena i djevojčica koje su žrtve trgovine ljudima razlikuju se od iskustava muškaraca i dječaka. Žene i djevojčice obično su izložene neproporcionalno većem učinku, dok muškarci i dječaci koji su žrtve trgovine ljudima imaju teži pristup postojećim programima za pomoć žrtvama. To zahtijeva uključivanje načela rodne ravnopravnosti u oblikovanje i provedbu programa kojima je cilj sprječavanje trgovine ljudima.