Description

form for menneskehandel, der er rettet mod kvinder og piger - især, men ikke kun, de socialt dårligst stillede

Additional notes and information

Kvinder og piger handles sædvanligvis med henblik på seksuel og økonomisk udnyttelse, især prostitution og pornografi, tvangsarbejde, herunder arbejde i kommercielt landbrug og i husholdning, arrangerede ægteskaber eller til at blive solgt som brude, rekruttering til levering af seksuelle ydelser, transport og hushjælp i konfliktsituationer. Kvinders og pigers oplevelse af menneskehandel er forskellig fra mænds og drenges. På kvinder og piger synes det at have en uforholdsmæssig voldsom indvirkning, mens handlede mænd finder det svært at tilgå de eksisterende hjælpeprogrammer for ofre for menneskehandel. Dette nødvendiggør inddragelse af ligestillingsprincipper i formuleringen og gennemførelsen af lovgivning og programmer til forebyggelse af menneskehandel.