Description

У вези са родном равноправношћу, анкета о коришћењу времена је мерење употребе времена од стране жена и мушкараца, посебно у односу на плаћени и неплаћени рад, тржишне и нетржишне активности и слободно време и лично време.