Description

politika ali praksa, ki je v glavnem simbolična in pri kateri gre za poskus izpolniti obveznosti glede postavljenih ciljev, kakršni so prostovoljne ali obvezne spolne kvote, z omejenim prizadevanjem ali zgolj simboličnimi gestami, zlasti kadar so naslovljene na manjšine ali ženske, na načine, ki dejansko ne spremenijo moške nadvlade in/ali organizacijskih ureditev

Additional notes and information

To prakso je tudi pogosto opaziti pri imenovanju kandidatov ali kandidatk za volitve.