Description

mjerenje utrošenog vremena žena i muškaraca, posebno u pogledu plaćenog i neplaćenog rada, tržišnih i netržišnih aktivnosti, rekreacije i slobodnog vremena