Description

mätning av kvinnors och mäns tidsanvändning, i synnerhet i fråga om betalt och obetalt arbete, offentligt och privat arbete, fritid och egentid