Description

meranie využívania času ženami a mužmi, najmä vo vzťahu k platenej a neplatenej práci, trhovým a netrhovým činnostiam, voľný čas a čas na seba