Description

matja e përdorimit të kohës nga gratë dhe burrat, veçanërisht në lidhje me punën e paguar dhe të papaguar, aktivitetet e tregut dhe jo të tregut, kohën e lirë dhe kohën personale