Description

Podrazumijeva traženje blizine žrtve sa ozbiljnom štetom po životni stil osobe i izazivanje, posredno, direktno ili virtuelno, problema, straha ili povrede ciljane osobe. To se naročito može postići pokušajem uspostavljanja kontakta na bilo koji način, zloupotrebom ličnih podataka žrtve u svrhu naručivanja dobara ili usluga ili navođenjem trećih lica na kontakt, uz prijetnje žrtvi ili nekome bliskom žrtvi.