Description

Kjo përfshin kërkimin e afërsisë së viktimës me dëm serioz për stilin e jetës së personit dhe zgjimin, jo të drejtëpërdrejtë ose të drejtpërdrejtë, ose virtualisht, të ankthit, frikës ose dëmtimit tek personi i synuar. Kjo mund të bëhet në veçanti duke u përpjekur përmes vendosjes së kontakteve me çdo mjet, duke keqpërdorur të dhënat personale të viktimës për qëllim të porositjes dhe dërgimit të mallrave ose shërbimeve, ose duke ndikuar që palë të treta të vendosin kontakte, duke kërcënuar viktimën ose dikë pranë viktimës.