Description

То се нарочито може постићи покушајем успостављања контакта на било који начин, злоупотребом личних података жртве у сврху наручивања добара или услуга или навођењем трећих лица на контакт, претећи жртви или некоме блиском жртви