Description

Wiąże się z dążeniem do przebywania w pobliżu ofiary z poważną szkodą dla jej stylu życia i powodujące pośrednio, bezpośrednio lub praktycznie niepokój, lęk lub szkodę nękanej osoby. Może to zwłaszcza przybierać formę próby nawiązania kontaktu za wszelką cenę, z nadużyciem danych osobowych ofiary w celu zamówienie towarów lub usług, bądź też przyczynianie się do nawiązania kontaktu przez osoby trzecie, z zastraszeniem ofiary lub kogoś jej bliskiego.