Description

Det innebär att söka närhet till offret och medför allvarlig skada för personens livsstil och att ge upphov till på ett indirekt, direkt eller annat sätt, smärta, rädsla eller skada hos personen det riktas mot. Detta kan göras i synnerhet genom att försöka upprätta kontakt på något sätt, missbruka offrets personuppgifter i syfte att beställa varor eller tjänster eller att få en tredje person att ta kontakt, hota offret eller någon som står offret nära.