Description

Тоа подразбира настојување да се биде во близина на жртвата причинувајќи сериозна штета врз начинот на живот на лицето, што индиректно, директно или виртуелно предизвикува вознемиреност, страв или повреда кај лицето што е цел на нападот. Тоа особено може да се направи преку обидот да се воспостави контакт на секој можен начин, злоупотребувајќи ги личните податоци на жртвата за да се нарачуваат добра или услуги, или терајќи трето лице да оствари контакт со жртвата за да ѝ се заканува на неа или на некој нејзин близок.