Description

Förföljelse med hjälp av e-post, textmeddelanden (eller online) eller internet. Förföljelse utgör upprepade incidenter, som enskilt kan vara harmlösa, men som sammantaget undergräver offrets känsla av säkerhet och orsakar obehag, rädsla eller ängslan