Description

duke ndjekur me anë të postës elektronike, mesazheve me tekst (ose në internet) ose internetit. Ndjekja përfshin incidente të përsëritura, të cilat mund të jenë ose jo individualisht veprime të padëmshme, por të kombinuara dëmtojnë ndjenjën e sigurisë së viktimës dhe shkaktojnë shqetësim, frikë ose alarm.

Additional notes and information

Aktet mund të përfshijnë:Dërgimi i postave elektronike, mesazheve me tekst (SMS) ose mesazheve të çastit që janë fyese ose kërcënuese; Postimi i komenteve fyese rreth të anketuarit në internet; Ndarja e fotove ose videove intime të të anketuarit, në internet ose me telefon celular. Për t'u konsideruar si ndjekje kibernetike, këto veprime duhet të ndodhin në mënyrë të përsëritur dhe të kryhen nga i njëjti person.