Description

prenasledovanie prostredníctvom e-mailov, textových (alebo online) správ alebo internetu. Prenasledovanie znamená opakované incidenty, ktoré individuálne môžu alebo nemusia byť neškodnými činmi, ale v kombinácii oslabujú pocit bezpečnosti obete a spôsobujú rozrušenie, strach alebo obavy.

Additional notes and information

Činy môžu zahŕňať: • zasielanie e-mailov, textových správ (SMS) alebo rýchlych správ, ktoré sú urážlivé alebo výhražné, • odosielanie urážlivých komentárov o respondentovi na internete, • sprístupňovanie intímnych fotografií alebo videí respondenta na internete alebo prostredníctvom mobilného telefónu. Aby bolo možné tieto činy považovať za kybernetické prenasledovanie, musia sa diať opakovane a musí sa ich dopustiť tá istá osoba.