Description

center, der yder specialiserede tjenester til ofre for seksuel vold, såsom øjeblikkelig lægehjælp og traumestøtte kombineret med øjeblikkelige retsmedicinske undersøgelser for at indsamle de nødvendige beviser for retsforfølgning samt langvarig psykologisk rådgivning og terapi, støtte til ofre under retssager og anden praktisk hjælp

Additional notes and information

Standarderne i Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet kræver, at der er etableret et tilstrækkeligt antal passende, lettilgængelige centre. Der bør mindst findes ét sådant center pr. 200.000 indbyggere. Et voldtægtskrisecenter kan eksistere i mange forskellige udformninger og tilbyder typisk langsigtet hjælp. Henvisningscentre for voldtægtsofre kan derimod specialisere sig i øjeblikkelig lægehjælp, retsmedicinsk praksis af høj kvalitet og kriseintervention. De kan oprettes på et hospital for at udføre lægeundersøgelser og henvise offeret til specialiserede kvindecentre.